Šablony

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001570

Dvouletý projekt s dobou realizace od 1. září 2016 do 31. srpna 2018.

Tento projekt v celkové výši 249 238 Kč – zahrnuje aktivity, které byly vybrány 

v závislosti na potřebách školy, prostřednictvím pevně daných šablon.

Vybrané šablony:

·         Chůva – personální podpora MŠ pro děti dvouleté

·         Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin

·         Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin 

          (varianty: Čtenářská pregramotnost, Matematická pregramotnost, Inkluze)

·         Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

·         Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

·         Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Škola si vybrala šablony, které ji pomohou vytvořit instituci, jež bude místem 
podpory dětí i jejich rodičů a zároveň místem, kde se bude dětem dostávat 
kvalitního předškolního vzdělávání tak, aby byly připraveny zvládnout nároky 
základního vzdělávání.
 

 


Kontakt

Mateřská škola Jezdkovice, příspěvková organizace

Jezdkovice 51
747 55 Litultovice


+420 724 362 392

ředitelka školy
+420 603 196 193