Stavební úpravy a přístavba MŠ

Obec Jezdkovice realizuje projekt Stavební úpravy a přístavba MŠ Jezdkovice vedoucí 

k navýšení kapacity, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je na základě

provedení stavebních úprav a související přístavby zvýšit stávající kapacitu Mateřské školy 

Jezdkovice, příspěvková organizace, Jezdkovice 51, 747 55 Jezdkovice. Stávající kapacita 

mateřské školy činí 23 dětí, po realizaci projektu bude navýšená kapacita činit 28 dětí 

(tj. nárůst kapacity o 5 dětí). Výsledkem bude na základě provedených stavebních úprav 

a přístavby změna dispozičního využití vnitřních prostor stávající budovy tak, že doposud 

nevyužívaná část budovy pro potřeby mateřské školy se stane její součástí za účelem rozšíření 

prostor stávající kmenové třídy. V rámci projektu bude zřízen bezbariérový vstup 

(nová přístavba), bezbariérové WC a realizovány další stavební aktivity podporující 

bezbariérovost, v souvislosti s nárůstem kapacity bude doplněn stávající nábytek.

Ukončení realizace projektu: srpen 2018

plakát publicita - náhled plakátu

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Jezdkovice, příspěvková organizace

Jezdkovice 51
747 55 Litultovice


+420 724 362 392

ředitelka školy
+420 603 196 193