Informace o mateřské škole

 
Mateřská škola Jezdkovice, Jezdkovice 51, byla zřízena 
jako příspěvková organizace zřizovací listinou 
dne 6. 10. 2014 Obecním úřadem v Jezdkovicích na základě usnesení zastupitelstva obce Jezdkovice, usnesení 
ze dne 6. 10. 2014 s účinností od 6. 10. 2014. 
 
Mateřská škola je od 1. ledna 2015 samostatným právním subjektem a její součástí je školní jídelna s výdejnou.
 
 
 
 

Provoz mateřské školy je 

od 6,30 do 15,45 hodin.

 
Personální obsazení:
 

 

 

ŘEDITELKA ŠKOLY :

Bc. Hana Palyzová

Třídní učitelka:

Pavla Austová

 Asistent pedagoga:

Tereza Neugebauerová

Chůva:

Markéta Říčná
 
Provozní zaměstnanec:
Alexandra Švrčinová
 
 
 

 

Mateřská škola Jezdkovice je jednotřídní škola, rodinného typu s kapacitou 23 dětí. Vnitřní prostory MŠ se člení do několika částí – herna v 1. NP, vybavena zcela novým nábytkem, kterou děti využívají ke hrám a tvořivým činnostem a zároveň k polednímu odpočinku. Prostorové uspořádání vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Vybavení MŠ odpovídá počtu dětí a je průběžně doplňováno a obnovováno. Děti se samy podílejí na výzdobě interiéru. Dále se zde nachází zrenovované sociální zařízení se vstupem do zahrady, úklidová komora a sociální zázemí pro zaměstnance. V 2. NP je výdejna stravy a jídelna pro děti. Strava je do MŠ dovážena ze ŠJ Stěbořice. V prostorách chodby je umístěna šatna dětí a zaměstnanců. Součástí MŠ je školní zahrada, která byla na konci loňského školního roku vybavena novými herními prvky pro děti a také osázená okrasnými keři. MŠ není bezbariérová, je však situována v čistém, klidném prostředí a splňuje veškerá bezpečnostní, hygienická, funkční a estetická kritéria předškolního vzdělávacího zařízení.

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Jezdkovice, příspěvková organizace

Jezdkovice 51
747 55 Litultovice


+420 724 362 392

ředitelka školy
+420 603 196 193