Logopedická prevence

„Logopedík hrošíček, rozhýbe nám jazýček“
 
 

Logopedickou prevenci jsme začlenili do ŠVP. Bude probíhat od října, 1x týdně s vybranými, především předškolními dětmi, formou skupinových logopedických hrátek, které vede logopedická preventistka a navazuje na odbornou logopedickou péči. 

Cílem logopedické prevence je věnovat zvýšenou pozornost a péči dětem s narušenou komunikační schopností a tím předcházet nesprávnému vývoji řeči a odkladu školní docházky z důvodu špatné řečové úrovně dětí. Formou hry se zaměřit na oblasti úzce související s rozvojem řečových schopností. Dbát na rozvoj komunikačních dovedností, motorických schopností mluvidel, správnou výslovnost, zrakové a sluchové vnímání, grafomotoriku a rozumové schopnosti. Vytvořit podmínky pro správný a přirozený vývoj řeči.

 


Kontakt

Mateřská škola Jezdkovice, příspěvková organizace

Jezdkovice 51
747 55 Litultovice


+420 724 362 392

ředitelka školy
+420 603 196 193